Connect with us

Titans

Bericht van de voorzitter

N.a.v. de algemene leden vergadering van supportersvereniging The Titans en het krantenartikel in het Brabants Dagblad, met als tekst supporters botsen met New Heroes, heb ik een gesprek gehad met Gijs de Ruijter (general manager) en Bob van Oosterhout. Het gesprek maakte duidelijk dat diverse zaken beduidend minder ‘zwaar’ zijn dan in het krantenartikel gesuggereerd. Onze primaire reden om plaats te maken voor anderen was immers het gebrek aan animo dat wij om ons heen hebben ervaren. Ook behoefden verschillende punten de nodige nuance. Kortom: van een supportersvereniging en basketballclub op voet van oorlog is totaal geen sprake. Wel concludeerden we  gaandeweg het gesprek dat de communicatie tussen de club en de Titans niet optimaal is geweest. Daardoor zijn een aantal dingen verkeerd gegaan en zijn inmiddels gelukkig weer geregeld zoals de prijzen van het Bossche Basket Bingo en Bowling with The Stars. De club vindt het oprecht jammer dat de The Titans gaan stoppen maar helaas zijn er geen nieuwe bestuursleden gevonden en is op de ALV besloten de supportersvereniging op te heffen.

Groet,

Hans van Wanrooij